Elica

תנועתה מייצרת אור. ע"י סיבוב הזרוע, "elica" לא עפה, אולם נעשית קלה ונכבית.

אין מתגים שמשנים את ההרמוניה של צורתה. 

זה רק מדחף של אור שמעצב.