Integral Led

מנורות הלד של חברת Integral Led נמכרות בשתי גרסאות: עם עמעם אורות וללא עמעם אורות.
כך שהלקוח יכול לבחור את הסוג המתאים למעגל התאורה שלו.
מנורות לד עם עמעום יכולות לחסוך באנרגיה, משנות את המראה החזותי של החלל ומשפיעות על האווירה שנוצרת.
אפשר להשתמש במנורת לד עם עמעום גם במעגל שאינו עמם.
אך לא מומלץ להשתמש במנורה שאין לה עמם במעגל תומך עמעום בכדי שלא לגרום נזק למנורה או למעגל.
נורות מסומנות בבירור אם הן עם עמם או ללא או ללא עמם, הן על האריזה והן על הנורה עצמה.

ישן וחדש תואמים

רוב העמעמים המותקנים בנורות כיום מיועדים לשימוש עם מעגלי הספק גבוה על ידי שינוי מתח.
אך מנורות הלד הן בעלות צריכת חשמל נמוך יותר ועל כן מורכבות יותר.
נורת לד היא מוצר שמגיע במצב צבירה מוצק הבנוי ממעגלים אשר לוקחים זרם ישר AC ממתח גבוה וממירים אותו לזרם חילופין DC במתח נמוך.
יתר על כן, מפרטי מעגלים אינם נהוגים בתעשיית הלד.
ישנם סוגים רבים ושונים של עמעמים המותקנים בבתים ובמשרדים שונים ועל כן, כאשר הטכנולוגיה החדשה מאפשרת ותומכת בנורות לד לעבוד עם עמעמים החדש הדבר מאפשר התאמה של טכנולוגיה ישנה עם חדשה.